Przyłącze energetyczne, jak się za nie zabrać?

W celu przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej należy w Rejonie Energetycznym w Punkcie Obsługi Klienta Dystrybucyjnego złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Wniosek można pobrać z naszej ze strony danego dystrybutora.

Złożenie wniosku o przydział mocy jest bezpłatne. Do wniosku dołączyć należy tytuł prawny nieruchomości jak też mapę z zaznaczoną działką.

Po rozpatrzeniu wniosku otrzyma  warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jak też projekt umowy przyłączeniowej. Po podpisaniu umowy OSD przystąpi do realizacji przyłączenia polegającej na wyborze wykonawcy na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej jak też prac budowlanych w terenie. Po zakończonej inwestycji i protokole odbioru otrzymamy informację o zakończonej inwestycji jak też fakturę  do opłacenia za przydział mocy.

Po podpisaniu Umowy nastąpi realizacja zakończona wystawieniem faktury za  przyłącze.

Po wniesieniu opłaty i przygotowaniu instalacji odbiorczej OSD wręczy nam druk „potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji…”

I  wtedy możemy wybrać sprzedawcę prądu, który również  naszym imieniu podpisze Umowę dystrybucyjną. Potem pozostajemy już u danego dystrybutora, który sprawuje nadzór nad urządzeniami elektrycznymi (liniami, transformatorami), możemy jedynie dokonać zmiany sprzedawcy energii.

Opłata za przyłączenie jest uzależniona od wnioskowanej mocy przyłączeniowej i zgodnie z obowiązującym cennikiem Taryfy PGE Dystrybucja S.A. wynosi 59,37 zł/kW (przyłącze kablowe) lub 43,73zł/kW (przyłącze napowietrzne). Dodatkowo, w przypadku przyłącza kablowego, którego długość przekracza 200m, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 33,45zł, lub 24,70 zł netto w przypadku przyłącza napowietrznego, za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza. Do wyżej wymienionych opłat Spółka doliczy podatek VAT w ustawowej wysokości (na dzień dzisiejszy jest to 23%).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s