Bonifikaty za jakość energii

Obecne spełnienie oczekiwania klientów do zakupu produktu lub usługi  to wyzwanie. Klient kieruje się jakością, ceną oraz dumą. Tak też jest na rynku energii, w czasach kiedy zaczęła się walka o klienta  wiele firm straciło na reputacji to te trzy zmienne są odpowiedzialne za to czy klient wybierze produkt.

Energia produkt nadzwyczajny

Z prądu korzysta każdy, nie wszyscy znają szczegóły działania rynku energii ale jeśli wiesz jak powstaje energia, że jest ona transportowana krajowymi liniami wysokiego napięcia. Następnie prąd do twojego domu  doprowadza swoimi sieciami lokalny dystrybutor. Natomiast sprzedawcą może być każdy inny podmiot działający na rynku posiadający koncesję.

Energia jest także podawana ciągłym procesom identyfikacji i monitorowania procesów poprawnej jakości produkcji jak i transportu. Co pomaga stworzyć wysokiej system kontroli tego towaru. Konsument odczuwający spadek jakości energii poprzez zauważalne przerwy w dostawach czy gorszą pracę urządzeń domowych.

Bonifikata za energię

Kiedy klient dostrzeże zmiany jakości energii ma tylko jedno wyjście powiadomić o tym dystrybutora składając wniosek o wypłatę odszkodowania z niedotrzymanie warunków umownych. Na początku wspomniałem, że podczas wyboru towaru kierujemy się marką. Obecnie na rynku energii znanych jest pięć podmiotów, portfel  ich klientów przekracza kilka milionów. Prowadzą one sprzedaż energii, ale czy energia od innego sprzedawcy jest gorsza? Jedne z czołowych sprzedawców działający w Polsce zachodniej, w swojej reklamie posłużył się sloganem „prąd jak prąd, wszędzie taki sam”. Zatem za niską jakość dostaw możemy obarczać jedynie OSD – dystrybutora sieci.

Jakość energii

Trudno określić jakość parametrów, przecież prądu nie można dotknąć, nie można zważyć, można określić jego natężenie i napięcie. Jakość energii określimy przez:

  • Wartość skuteczną napięcia na zaciskach odbiornika,
  • Odchylenia i wahania napięcia od wartości znamionowej,
  • Kryształ krzywej znamionowej,
  • Symetria napięć w układzie trójfazowym,
  • Częstotliwość prądu przemiennego.

Wartości te zależą od źródeł zasilania. Nasze urządzenia także mogą powodować niewielki spadek energii jaką przetwarzają na pracę. Niestabilną pracę i odchylenia powodowały stare lampy rtęciowe. Ile razy zauważyliśmy jak sodowa latarnia uliczna miga, te sporadyczne zaniki po efekt wyładowań. Im większe są ubytki w jakości energii tym większe problemy może mieć odbiorca,  odchylenia przekraczajże 10 proc. mogą doprowadzić do nieprawidłowej pracy silników. Urządzenia energię elektryczną przetwarzanie tylko na pracę. Duża ich liczba nie tylko urządzeń przemysłowych ale także odbiorników domowych, przetwarza energię na ciepło. Specyfiką urządzeń jest działanie w oparciu o różne zasady przemiany energii. Przykładem są urządzenia oporowe, indukcyjne, lukowe, pojemnościowe, wszystkie mają jedne wspólny defekt. Jest to moc grzejna. Im gorsza jakość energii tym  więcej energii musi pobrać sprzęt, a w rezultacie i tak wytworzy z niej ciepło. Takie powstawanie nazywanie jest mocą bierną, uchronić przed nią może jedynie audyt oraz zdrożenie programów mających na celu oszczędzanie energii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s