Elektroliza prądu

Dziś w Świecie Energii prześledzimy zjawisko elektrolizy prądu, ten kto miał takie doświadczenie na fizyce wie o co chodzi, a inni chętnie zobaczą na czym to polega.

Elektrolizą nazywamy przemianę chemiczną wywołaną przepływem prądu przez zjonizowaną ciecz. Metale i grafit przewodzą prąd elektryczny, ponieważ istnieją w nich elektrony swobodne. W stopionych związkach jonowych i związkach, które dysocjują w roztworach, nośnikami ładunków są cząsteczki z nieskompensowanym ładunkiem, czyli jony.

Elektrolit Substancja, która stopiona lub w postaci roztworu, przewodzi prąd elektryczny i podczas elektrolizy rozkłada się na substancje wytrącające się na elektrodach. Elektrolitami są wszystkie związki jonowe. Po ich stopieniu lub rozpuszczeniu jony mogą się przemieszczać przewodząc prąd elektryczny. Kationy przenoszą ładunki dodatnie, a aniony – ujemne. Ilość jonów w elektrolicie decyduje o tym, jak dobrym jest on przewodnikiem.

Elektrody

Płyty metalowe lub grafitowe zanurzone w elektrolicie, przez które prąd przepływa ze źródła do roztworu. Anoda to elektroda dodatnia, katoda – ujemna.

Elektroda obojętna

Elektroda, która nie ładuje się podczas elektrolizy np. elektroda platynowa. Niektóre z takich elektrod reagują z substancjami, które są na nich zobojętniane.

Elektroda aktywna

Elektroda, zwykle wykonana z metalu, na której podczas elektrolizy zachodzą przemiany chemiczne.

Elektrolizer (wanna elektrolityczna)

Układ dwóch elektrod zanurzonych w wypełniającym pojemnik, stopionym lub rozpuszczonym elektrolicie.

Na czym polega elektroliza?

schemat-elektrolizy-woda

Elektrolizer podłączony do źródła prądu jest dobrym przewodnikiem. Jak to się dzieje? Według teorii elektrolizy aniony w elektrolicie przyciągane są do anody, gdzie oddają elektron. Kationy z kolei są przyciągane do katody i przy zetknięciu z nią przyłączają elektrony. Jony reagujące z elektrodami zostają pozbawione ładunku. Elektrony przepływają z anody do źródła prądu i dalej ze źródła do katody.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s