Prawo energetyczne i rynek energii

Aktualne prawo energetyczne

Prawo energetyczne ustawa o takim tytule uchwalona przez sejm dnia 10 kwietnia 1997 roku. Akt ten w swojej treści normuje całokształt problemów jakie pojawiają się na gruncie gospodarowania energią elektryczną. Ustawa ujednolica system energetyczny, rynek energetyczny może nie jest on sprawiedliwy ale przede dąży do jednolitego traktowania odbiorców. Przejawia się to m. in. przez nakaz traktowania przez dostawcę każdego klienta w taki sam sposób. W treści znajdują się także obowiązki dostawców względem siebie jak i opis organów nadzoru.

Zasady prawa energetycznego

Sztandarową zasada jest dostarczanie energii wszystkim, którzy o to wnioskująca równych zasadach. Opłaty dystrybucyjne są jawne i nie można ich zmieniać w ciągu roku. Prawo jednolicie traktuje także operatorów sieci, którzy tworzą cały system zarządzania i dystrybucji energii, mówiąc, że dostęp jest jednolity i równy dla wszystkich.

Zmiany prawne

Zmiany w prawie energetycznym  nie są częste, wynika to z zastania rynku energii. Ustawa ta jest nowelizowana za każdym razem gdy zmieniają się aktualne warunki.  Dodatkowo, chociaż kompleksowo ma regulować kwestie energetyczne państwa to zagadnienia dot. energetyki pojawiają się także w innych aktach prawnych. Czego dowodem jest próba podwyższenia stawki opłaty przejściowej i wpisanie tego do ustawy o OZE.  Największą nowelizacją ustawy były zmiany z roku 2007, kiedy to wprowadzono dokładny podział podmiotów rynkowych, ma to na celu jak najlepsze dostosowanie się do przepisów UE oraz utrzymania ładu w systemie energetycznym. Wyróżnienie podmiotów jak i dokładny podział ich zadać ma uchronić przed sporami kompetencyjnymi.  I tak, polskie prawo energetyczne określa główne zasady działania przedsiębiorstw zajmujących się zarówno produkcją, dystrybucją jak również dostawą wszelkich surowców energetycznych.

Energia i nie tylko

Prawo energetyczne określa nie tylko zasady zarządzania i gospodarowania energię elektryczną, odnosi się także do innych źródeł energii takich jak paliwa, gaz czy energia atomowa. Ustawa reguluje także wszelakie informacje dotyczące działania organów nadzorczych, powoływania komisji i opis całokształtu działania administracji nadzorczej gałęzi energetycznej w państwie polskim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s