Światło, to też rodzaj energii – charakterystyka światła słonecznego i sztucznego

Widmo promieniowania źródła światła występujące w przyrodzie, dzieli się na źródła naturalne i inne. Światło jest rodzajem energii elektromagnetycznej promienistej, dostarczanych bardzo małymi dawkami, zwanymi kwantami promieniowania lub fotonami 1 gnącymi z prędkością 300 000 km/s (w próżni), a w środowiskach naturalnych z mniejszą prędkością, zależną od przenikalności magnetycznej danego ośrodka.

Dokładny obraz mechanizmu promieniowania elektromagnetycznego i jego mechanika kwantowa. Zgodnie z jej prawami do emisji fal elektromagnesy( dochodzi w wyniku przejścia elektronów (a także atomów lub cząstek i stanów o energii wyższej do stanów o energii niższej. Długość powstającej w ten sposób fali zależy od różnicy energii w obu stanach, może się więc różnić w szerokim zakresie. Długość tych fal jest związana z częstością drgań fotonów.  Promieniowanie elektromagnetyczne jest w środowisku człowieka zjawiskiem bardzo powszechnym i naturalnym. Źródłem tego promieniowania jest S i Ziemia, a także wzajemne oddziaływanie na siebie ich pól. Oprócz tego jawienie się różnych dodatkowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego ma związek z działalnością człowieka. Wszystkie fale elektromagnetyczne, że różnią się od siebie długością i częstotliwością, mają taką sarną naturę. Razem tworzą tzw. widmo fal elektromagnetycznych, którego podział na szczególne zakresy jest umowny i wynika ze sposobu powstawania i zastosowania fal.

Widmo fal elektromagnetycznych praktycznie nie ma granic. Rozciąga si częstotliwości bliskich zeru do nieskończoności. Przyjmując za podstawę oddziaływanie na organizm człowieka, można różnić następujące zakresy promieniowania elektromagnetycznego:

— bardzo niskie częstotliwości,

— fale radiowe,

— mikrofale,

— promieniowanie optyczne,

— promieniowanie jonizujące.

Do promieniowania optycznego zalicza się część widma elektromagnetycznego w zakresie długości fal od 10-8 do 10-3 m, a także promieniowanie czerwone widzialne i ultrafioletowe. Promieniowanie optyczne jest jedynym promieniowaniem wykrywalnym przy ludzkie zmysły za pośrednictwem specjalnych receptorów. Są to termoreceptorami. Widmo fal elektromagnetycznych zakresie podczerwieni oraz czopki i pręciki w zakresie światła widzialnego, jak również – melanocyty, które reagują na promieniowanie ultrafioletowe. Skul promieniowania optycznego mogą być różne dla różnych organów człowieka. Przede wszystkim rozróżnia się działanie na skórę i oczy. Najlepiej przystosowany do odbioru światła widzialnego jest wzrok, choć też tylko do pewnych granic natężenia światła (olśnienie, zmrok) [3]. Promieniowanie widzialne, czyli światło, obejmuje zakres długości fali od 80 do 780 nm. Jest jednym z podstawowych czynników warunkujących życie na Ziemi. Od niego zależy fotosynteza roślin. Światło wpływa na fizyczną i psychiczną aktywność ludzi, reguluje wiele procesów zachodzących w organizmie ‘człowieka, pozwala na przekazywanie informacji o otoczeniu. W zakresie promieniowania widzialnego każde promieniowanie monochromatyczne, tj. o określonej długości fali, wywołuje wrażenie światła określonej barwy. Promieniowanie widzialne zawiera fale o wszystkich długościach, wywołuje wrażenie tzw. światła białego.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s