Cena energii elektrycznej

Kto ustala cenę za prąd, jaką opłacamy w rachunku? Co się na nią składa? Jakie są główne składniki ceny energii? Co to jest opłata za przesył prądu? Krótki poradnik o cenie energii elektrycznej.

Cena za energię to suma, którą zgarniają dwa przedsiębiorstwa

To ile wyniesie nasza faktura, poza naszym zużycie, zależy jeszcze od dwóch przedsiębiorstw energetycznych.  Dokładniej od usługodawcy transportu, czyli lokalnego OSD – dystrybutora energii oraz sprzedawcy energii. W pierwszym przypadku ceny są regulowane urzędowo i nic nie możemy w nimi zrobić. W przypadku sprzedaży energii, to cenę można negocjować, zgłasza w przypadku energii dla firm, bowiem te od 2007 roku są uwolnione. Stawki dla gospodarstw domowych nadal są regulowane przez URE, ale to nie oznacza, że sprzedawcy mogą zaproponować nam mniej. Przedsiębiorstwa sprzedażowe, ustalają ceny za prąd, ale nie musimy się na nie godzić. Informacje na ten temat znajdziemy w cenniku danej firmy,  a wysokość stawek poznamy po analizie taryfy energii elektrycznej danego OSD. Najkrócej mówiąc, cena prądu to opłata za transport energii sieciami dystrybucyjnymi, opłata za zużycie energii oraz podatki.

Opłata za transport prądu

Energia elektryczna za pomocą linii elektroenergetycznych, które łączą się w sieć,  jest dostarczana do PPE (punktu odbioru energii) czyli do mieszkania odbiorcy. Na tym transporcie energii polega usługa dystrybucji. Obowiązek świadczenia usług spoczywa na operatorach systemu dystrybucyjnego. Przedsiębiorstwa te posiadają na własność infrastrukturę przesyłową, która transportuje prąd do naszego gniazdka.

Opłata za zużycie prądu

Za zużyty prąd płacimy według wskazań licznika, który jest własnością dystrybutora. To on dokonuje jego odczytów i daje znać sprzedawcy energii elektrycznej ile energii pobraliśmy w danym okresie. Prąd można kupić od każdego przedsiębiorstwa posiadającego wydaną przez URE koncesję na obrót energią elektryczną. Ceny energii mogą być różne, i to nie tylko, jeśli rozpatrywać je mamy na płaszczyźnie cennikowe różnych sprzedawców, ale także w obrębi jednej umowy z danym sprzedawcą. Oferta może wprowadzać różne stawki w zależności od tego na jaki okres podpisaliśmy umowę. Gwarancja ceny jest utrzymana tylko w przypadku jej zapisania w umowie, inaczej cennik może się zmieniać. Sprzedawca za swoje usługi dolicza opłatę, zwaną opłatą handlową czy opłatą abonamentową. Niższą cenę energii możemy negocjować z obecnym sprzedawcą albo poszukać go i przeprowadzić proces zmiany dostawcy energii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s