Grupy taryfowe

Czym jest grupa taryfowa? Od czego zależy przynależność do danej grupy?

Grupa taryfowa –inaczej liczba odbiorców, którzy pobierają prąd albo korzystają z usług dotyczących zaopatrzenia w prąd. Według ustawy prawo energetyczne grupą taryfową określa się także stawki i opłaty jakie ponosi odbiorca za przesył i ewentualne szkody.

Od czego zależy przynależność do danej grupy taryfowej?

Napięcie zasilania, jest czynnikiem decydującym o tym, jaka taryfa jest podłączona u odbiorcy. Grupę  taryfową określa się poprzez oznaczenia  liter oraz cyfr.

Litera jest pierwszym składnikiem symbolu grupy taryfowej

A – poziom WN (napięcie znamionowe wynosi tu 110kV).  W tej grupie taryfowej znajdują się najwięksi odbiorcy energii elektrycznej, np. huta, kopalnia, stocznia, wielkie fabryki.

B – poziom SN (napięcie znamionowe wyższe od 1 kV i niższe niż 110kV). Tutaj są stawki opłat za prąd dla takich odbiorców jak np. szpital, stacja paliw, centrum handlowe.

C – poziom nn (napięcie nie wynosi więcej niż 1 kV).  W tej grupie taryfowej znaleźli tacy odbiorcy jak: przychodnie zdrowia, sklepy, banki, oświetlenie ulic miast oraz wsi.

G, R – niezależne od poziomu napięcia zasilania.

G- w tej grupie znajdują się klienci indywidualni, w tym gospodarstwa domowe.  Ma także swoje zastosowanie ta taryfa w przypadku lokali, które mają charakter zamieszkania zbiorowego, np. plebanie, internaty, domy opieki społecznej.

R – tutaj stawki opłat są stosowane w przypadku takich rozliczeń, kiedy nie ma liczników. Taryfa ta ma swoje zastosowanie dla zorganizowania chwilowego miejsca poboru energii elektrycznej np. iluminacji obiektów, plan filmowy.

Kolejnymi składnikami symbolu grupy taryfowej są cyfry.

Pierwsza cyfra – 1 albo 2 oznacza:

1 – wartość mocy umownej jest mniejsza niż 40 kW, a przedlicznikowe zabezpieczenie nie wynosi więcej niż 63  A.

2- wartość mocy umownej jest większa od 40 kW, a przedlicznikowe zabezpieczenie jest większe niż 63 A.

Na trzecim miejscu symbolu grupy taryfowej znajdują się cyfry, które oznaczają liczbę rozliczeniowych stref czasowych:

1 – jednostrefowa,

2 – dwustrefowa,

3 – trzystrefowa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s