Zasada TPA

Dostęp stron trzecich czyli zasada Third Party Access (TPA), zasada określona przez Komisję Europejską w 1992 roku, wprowadza  system przewidujący obowiązek przedsiębiorstw do oferowania usług na rzecz osób trzecich.  W obecnych warunkach  zasada TPA ma przeciwdziałać dyskryminacji.  W Polsce zastosowano regulowany systemu dostępu stron trzecich, jest to szczególny rodzaj TPA, który reguluje, w jaki sposób korzystać z infrastruktury przesyłu. Ten energetyczny reżim powstał na dwóch dyrektywach: dyrektywa 2009/72 / WE (“dyrektywa Electricity”) oraz dyrektywy 2009/73 / WE (“dyrektywa gazowa”).

Interakcje z prawem konkurencji

W zakresie prawa konkurencji odmowa dostępu do urządzeń w sieci powinny być klasyfikowana jako forma odmowy dostaw. Każda firma spełniająca ustawowe warunki może starać się o koncesję aby zostać dystrybutorem jak i sprzedawcą energii. Wystarczy wnieść odpowiedni wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki.  Zgodnie z istniejącymi dyrektywami UE energii elektrycznej i gazu, dostęp ten może zostać odrzucony strony trzeciej do energii może zostać odrzucony jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Dostępu można odmówić tylko w przypadku gdy operator systemu przesyłowego dysponuje niezbędną zdolnością przemysłową. Taka odmowa musi być uzasadniona z należycie uzasadnionych powodów, opartych na obiektywnych i ekonomicznie uzasadnionych kryteriach.

Zmiana sprzedawcy energii

Wraz z zasadą TPA wytworzył się podział na sprzedawców, dystrybutorów i wytwórców. Czwartą grupą, która musi mieć zagwarantowany dostęp do energii elektrycznej jest odbiorca, to może wybrać sobie sprzedawcę energii, pozostając u tego samego dystrybutora, co związane jest z infrastrukturą elektroenergetyczną. Podstawą do odbioru energii jest umowa bądź sprzedażowa bądź kompleksowa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s