Zasada TPA

Zasada TPA

Dostęp stron trzecich czyli zasada Third Party Access (TPA), zasada określona przez Komisję Europejską w 1992 roku, wprowadza  system przewidujący … Continue reading Zasada TPA