Energia najstarsze źródło wykorzystywane przez człowieka

Obecny rozwój technologiczny, informatyczny, rozwój medycyny czy jaki kol wiek inny rozwój nie był by możliwy gdyby nie podporządkowanie surowców przez człowieka. Społeczeństwo może rozwijać się jedynie kiedy ma możliwość korzystania  z energii. Od czasów starożytnych do czasów teraźniejszych zmieniło się postrzeganie energii, starożytności jedynymi źródłami energii jakie znał człowiek był ogień albo siła mięśni. Suche gałęzie służyły jako towar do wzniecenia ognia i przygotowania posiłku, za to mięśnie wykorzystywane były do uprawnia roli i transportu.

Źródła surowców energetycznych

Odkąd rozwijał się rynek energetyczny poszukiwane są nowe surowce energetyczne, nowe technologie pozyskiwania oraz plany efektywności energetycznej. Wraz z rozwojem konwencjonalnych źródeł energetycznych pojawił się problem ochrony środowiska, nie tylko warstwy atmosfery, w której gromadzi się nadmiar  dwutlenku węgla, ale też krajobrazu zdewastowanego przez kopalnie odkrywkowe. W dalszych latach ogromne zagrożenie spowodował atom.

Obecnie źródła energii można rozpatrywać w kilku grupach, źródła odnawialne i nieodnawialne, źródła cieplne czy ze względu na właściwości fizyczne danego źródła. Najpowszechniejszy jest  podział na źródła odnawialne i nie odnawialne.

Źródła nieodnawialne obejmują:

•  węgiel kamienny i brunatny,

• ropę naftową łącznie z kondensatem gazu ziemnego (NGL),

• łupki bitumiczne,

• naturalne bituminy,

• gaz ziemny,

• uran.

Odnawialne zasoby surowców energetycznych obejmują:

• energię wodną,

• bioenergię (drewno, rośliny energetyczne, odpady rolnicze, frakcje odnawialne odpadów przemysłowych i komunalnych),

• energię słońca,

• energię geotermalną,

• energię wiatru,

• energię pływów,

• energię fal,

• energię cieplną oceanów.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s