Taryfy energii – wyjaśnienie

Taryfa energetyczna, to pojęcie pojawia się bardzo często na umowach sprzedażowych, wniosku o przyłącze energetyczne jak i na naszym rachunku za prąd. Czym jest taryfa, jakie informacje  przekazuje oznaczenie taryfowe?

Taryfa dystrybucyjna

Dokument zawierający w swojej treści informacje na temat cen jakie uiścić musi odbiorca za konkretną pracę. Taryfa zwykle zawiera cennik dot. korzystania z urządzenia, opłat dystrybucyjnych i zasad rozliczania odbiorców, przelicznika kary nałożonej na odbiorcę za przekroczenie mocy biernej czy ponad umowny pobór mocy umownej. Nie znajdziemy w niej stawek za cenę prądu, gdyż jej naliczaniem zajmuje się sprzedawca nie dystrybutor. W taryfie znaleźć muszą się także wytyczne określające strefy czasowe. Taryfa adresowana jest głównie do odbiorców i na jej podstawie odbiorca może wystąpić do dystrybutora z roszczeniem w sprawie bonifikaty za dostarczenie energii o niższych parametrach.

Odbiorcy energii

Odbiorcy energii nie zawsze wiedzą czym jest taryfa, jeśli już to pod tym pojęciem rozumieją określenie cyfrowo literowe, które daje im szereg informacji. Głównie o tym czy są klasyfikowani jako odbiorca domowy czy przemysłowy. O tym świadczy oznaczenie literowe, G, przypisane dla odbiorcy domowego, C dla odbiorcy biznesowego. Drugą informacją jaką odbiorca otrzymuje wraz z taryfą jest podziała stref rozliczania, o tym informuje drugie oznaczenie cyfrowe. W zależności jaka cyfra pojawia się na drugi miejscu tyle stawek rozliczeniowych nas obowiązuje.

Dostawca energii i sprzedawca

Podmioty te otrzymują dodatkowe informacje w związku z oznaczeniem taryfowym.

Literowe oznaczenie daje informacje o napięciu, czyli o tym do jakiej linii podłączony jest odbiorca.

—  A – wysokie napięcie (WN) obejmuje napięcie znamionowe wyższe niż 110kV. Zazwyczaj korzystają z niej spółki sektora wytwórczego.

—  B – średnie napięcie (SN) obejmuje napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV. Odbiorcami są spółki wytwórcze i handlowe.

—  C – niskie napięcie (nN) obejmuje napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV. Odbiorcami są spółki wytwórcze i handlowe.

—  R – oznacza grupę taryfową niezależną od poziomu napięcia zasilania,

—  G – gospodarstwa domowe.

Pod drugim oznaczeniem cyfrowym znajduje się oznaczenie wielkości mocy zamówionej u dystrybutora.

—  1 – oznacza zasilanie z sieci SN z mocą umowną nie większą niż 40 kW; zasilanie z sieci nN z mocą umowną nie większą niż 40 kW i prądem znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A,

—  2 – oznacza zasilanie z sieci SN i WN z mocą umowną większą od 40 kW; zasilanie z sieci nN z mocą umowną większą od  40 kW lub prądem znamionowym zabezpieczeń przed licznikowych w torze prądowym większym od 63A,

—W praktycznym podejściu wielkości będą oznaczały sumaryczną moc wszystkich urządzeń podłączonych jednocześnie do jednej sieci. Jeśli nie przekroczą one 40 kW wówczas zaliczamy się do grupy 1, po przekroczeniu 40 kW jesteśmy przydzieleni do grupy 2.

Ostatnie oznaczenie to podział na strefy.

—  1 – jedna strefa czasowa,

—  2 – dwie strefy czasowe nocna i dzienna

—  3 – trzy strefy czasowe,

—  4 – cztery strefy czasowe.

Zmiana sprzedawcy, zmiana taryfy

Taryfę energetyczną może zmienić każdy odbiorca, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana ta, tak jak i zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, wystarczy o nią zawnioskować u swojego sprzedawcy a ten przeprowadzi wszelkie formalności

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s